Nye baderom bygges etter strenge krav i tekniske byggeforskrifter. I tillegg følger de aller fleste kravene i våtromsnormen. Den er basert på erfaringer fra bransjen gjennom en årrekke, i tillegg til gjeldende lover og forskrifter. Normen er, som navnet tilsier, bare en norm, og egentlig ikke noe lovpålagt krav. I praksis er det likevel slik at det er våtromsnormen som er gjeldende for nye bad som lages i Norge i dag.