Finn radiusen

På verkstedet bruker vi en 6 mm mdf-plate. Først markeres midten på platen, da vi skal lage en sirkel ut fra senter. Med en tynn list og en spiker lager vi en passer som tilsvarer sirkelens radius, som vi har valgt til 25 cm. Det settes en spiker i markeringen på de 25 cm. Spikeren slås nå fast i senter på mdf-platen. Ved å holde en blyant på forkanten av listen mens den dreies rundt, lages det nå en flott rund sirkel.

Til å skjære ut sirkelen bruker tømreren en stikksag. Ved å sage nedenfra har han lett for å følge streken. Er du ikke så rutinert med stikksagen, så sag ovenfra. Når knapt halvparten av sirkelen er sagd ut, legges det på en vinkel, og strekes opp slik at sirkelen først deles i to like store deler, som deretter hver for seg deles i to andre.

Marker hyllenes plassering

På den måten blir sirkelen delt opp i fire nøyaktig like store stykker. Sirkelen sages så ferdig med stikksagen. De fire kvartdelene sages ut med en vanlig håndsag, som gir et penere resultat enn stikksagen. Husk å sage midt på streken, så de fire delene blir like store.

Er du nøye med sagearbeidet, vil du, som her, få fire hyller som er like store.I hjørnet er en trelist holdt opp så høyden på den øverste hyllen kan markeres. På samme måte strekes det opp der hvor den nederste hyllen skal sitte.

Oppmåling til hyllene

Det må sages i både list og hyller, så vi tar det hele med utenfor. Det er 102 cm fra nederste til øverste markering. Det betyr at de to midterste hyllene skal plasseres 34 cm fra topp- og bunnmerket. Så tømreren streker opp på 34 og 68 cm.

Med en vinkel slår han en rett strek tvers over listen, før han legger en hylle opptil streken slik at han kan streke opp etter den. Med en fintannet sag skal stykket nå sages ut. Sag ned langs begge strekene til du er godt gjennom halvparten av listen.

Sett hyllene i spenn

Vrir du sagen til siden, vil tappen knekke av. Og med en hobbykniv kan du nå lett fjerne den lille trebiten. På samme måte sages det ut til de tre øvrige hyllene. Tømreren prøver å holde en hylle opptil utskjæringen.

Hyllen er litt bredere enn utskjæringen, men det må den også være for at den skal holdes i spenn. Nå måles dybden av hakket i listen, og målet overføres til hyllen. Når det er streket opp, er det lett å se hva som skal skjæres bort.

Sag hyllene på én og samme gang

De fire hyllene spennes sammen med en skrutvinge, og med en vinkel strekes det opp der hvor det skal sages. Igjen benyttes det en fintannet sag. Hyllene er fremdeles litt for stramme til å gå inn i listen. Derfor må det bare slipes litt i kantene.

Når det er slipt på begge sider, glir hyllen lett på plass. På samme måte prøvemonteres alle hyller, og slipes til så de passer. Vi vil ikke bore i flisene. Derfor blir listen limt fast med vanlig monteringslim.

Herdet etter en time

Det trengs en stripe både på den brede baksiden og på den siden som støter inntil det andre flisehjørnet.Listen settes inntil flisene og presses inn i hjørnet, slik at den stikker ca. en cm under flisekanten. Et stykke malertape sørger for at listen ikke glir ned før limet er tørt.

Etter en times tid er limet herdet, og malertapen kan fjernes.Hyllene kan nå settes på. De skal verken limes eller skrus, men bare skyves inn så utskjæringen i hyllen passer med hakket i listen. De to utskjæringene sørger for at hyllen sitter helt tett inntil hjørnet.

Hyllen er nå klar til å bli tatt i bruk, og tross den lette konstruksjonen, er hyllene ganske sterke.