Knaggerekken skal være 40 cm lang, og fagmannen har valgt at bredden skal være den samme som en av stavene i benkeplaten. Han måler ut til tre knagger. Én i midten og én på hver side – 7 cm inn.

For å sikre seg at knaggene vil komme til å sitte på en rett linje, måler han tre like mål ut fra benkekanten. Til knagger velger han å bruke 10 mm sentrumstapper, og derfor velger han også et 10 mm bor til å lage hullene med.

For at tøy eller håndklær ikke skal falle ned, skal knaggene plasseres litt skrått oppover. For å få samme skrå vinkel på alle tre knaggene, bruker han en vanlig vinkel og en justerbar vinkel.

Ved å legge den justerbare vinkelen oppetter vinkelen, kan han nå innstille hvor skrått knaggene skal sitte. Ved å flukte boret på boremaskinen med den justerbare vinkelen, kan han nå bore et skrått hull i riktig vinkel.

På samme måte kan han bore de to andre hullene i riktig vinkel. Hullene bores 1 centimeter dype. Når hullene er boret, settes det en tapp i hvert hull, så han er sikker på at hullene passer.

Knaggerekken skal nå sages ut av benkeplaten, og til det bruker fagmannen en dykksag og en føringsskinne. Føringsskinnen legges nøyaktig opp langs kanten av den staven fagmannen har valgt ut.

På den måten skjærer sagen nøyaktig langs stavens kant, mens det 3 mm sagsporet skjæres av den delen som ikke skal brukes. Føringsskinnen skal alltid ligge på det materialet som skal brukes.

Da det imidlertid ikke kan la seg gjøre på den andre siden, blir fagmannen nødt til å markere hvor sagen skal skjære for ikke å skjære noe av staven. Den markeringen skal altså være 3 mm inne på det stykket som ikke skal brukes.

Nå skjærer sagen nøyaktig langs stavens ene side. Til slutt er det bare å sage platen over på tvers. Du kan eventuelt pusse over sagsporet med et stykke sandpapir, korning 120. Tappene trykkes i, og knaggerekken er ferdig.

Du kan eventuelt avslutte med å gi den et strøk treolje, så det kommer mer glød i treet.