Baderisten skal være 60 x 60 cm, og det målet streker han opp. Med en skrutvinge sørger han for at bordet ligger godt fast. Det et ikke vanskelig å sage i hardt tre, men hvis du bruker en håndsag, må du trekke sagen baklengs et par ganger, så du får et rett sagspor.

Når du sager, må du alltid sørge for at streken du sager etter er på den siden av treet du skal bruke. Da passer målet. Støtt bordet før du sager helt gjennom, så du unngår at det fliser noe av.

Sag så tre stykker til, så du i alt har fire stykker a 60 cm. Sag deretter to stykker a 58 cm.De fire stykkene på 60 cm plasseres oppå de to stykkene a 58 cm, slik at de to ytterste går 1 cm ut over bunnbordene på begge sider.

Bordenes bredde er 14,5 cm. Det målet skal du bruke, når de fire bordene er fjernet, til å streke opp på de to nederste bordene hvor de skal skrus i. Legg tommestokken så den går 1 centimeter ut over kanten, og avsett så de 14,5 cm.

Bordet skal altså plasseres på den siden med krysset. Mål på samme måte opp i den andre enden. Fra dette merket måler fagmannen nå 15,2 cm inn. Dermed blir det en avstand mellom baderistens bord på 7 mm.

Før bordene skrus sammen, måler fagmannen hvor skruene skal plasseres, og streker det opp med vinkelen. De plasseres forskutt, noe som gir et bedre «hold» på konstruksjonen.

Han forborer med et 4 mm bor, fordi skruene han skal bruke er 3,5 mm brede. Dermed kan skruene lett skrus i, samtidig som de likevel setter seg godt fast i de øverste bordene. Når det er forboret til alle fire bordene i det ene bunnbordet, brukes dette som mal til å forbore med i det andet bordet.

Nå skal bordene monteres, og det er viktig å vende dem riktig. Rillene på bordene man skal stå på skal vende opp når bunnbordene skrus på. Dermed vil de vende ned når risten er klar til bruk, og det betyr at det ikke samler seg vann og skitt i rillene.

Det samme bør man for øvrig gjøre når man legger terrasser med den type rillede bord. Før bordene skrus fast, er det viktig å sikre seg at de ligger korrekt og 1 cm inn fra kanten.

Bruk skruer som er lange nok til å gå halvt ned i de underliggende bordene, og velg noen med små hoder, eller forsenk dem litt. Kontroller med et vater at bordene ligger helt rett, før de neste skuene skrus i.

Skru på det første bordet med et par skruer. Når det sitter fast, skal det andre skrus på, men også her er det viktig å kontrollere at risten er i vinkel. Nå kan de øvrige bordene skrus på.

Hvis risten skal stå på gulvet på badet, er det en god idé å montere fire gummiknotter, så risten ligger helt fast og ikke riper gulvet i dusjkabinettet. Nå er risten ferdig, men den må bare ha en omgang sliping på de avsagde kantene.

Det er også smart å gi risten et strøk treolje før den tas i bruk. Det beskytter godt mot vann og såpe. Risten tar ikke skade av vann, men for å holde den ren og pen, er det en god idé å vedlikeholde den med treolje en gang iblant.