Dette skal du vite før du pusser opp badet

Med grundig planlegging unngår du feil og får de beste og billigste løsningene når du pusser opp badet. Her kan du se hva det lønner seg å ha kontroll på.

FÅ KONTROLL PÅ RØRENE til de forskjellige installasjonene – hvor er det tilløp og avløp? Kan du bruke de gamle rørene på det nye badet? Må det endres på noe? Eller eventuelt legges nye rør?

SJEKK TILSTANDEN PÅ RØR OG ELEKTRISKE INSTALLASJONER. Ser vannrørene for eksempel gamle og slitne ut? Hvis de er gamle, så skift dem alltid ut i forbindelse med en renovering.

FINN UT HVOR MYE DU KAN OG VIL GJØRE SELV, og hvor mye hjelp du trenger fra håndverkere til renoveringen. Husk at vann-, strøm- og kloakkarbeid SKAL gjøres av fagfolk. Gjør også avtale med håndverkerne om hva du kan gjøre selv, og likevel få badet våtromsgodkjent. Noen håndverkere tillater at du gjør en god del av jobben, mens andre kanskje ikke vil slippe deg til i det hele tatt.

FÅ ET SKRIFTLIG TILBUD hvis du bruker håndverkere. Da forsikrer du deg om at utgiftene ikke løper løpsk.

KLARGJØR ROMMET før håndverkerne kommer. Skal du for eksempel endre rørføringen, er det en god idé å blottlegge rørene så rørleggeren enklere kan komme til. Det gjør prosjektet billigere.

GJØR GRUNDIG RESEARCH PÅ MATERIALER, slik at du vet nøyaktig hva du vil ha - både til gulv, tak, vegger, møbler, osv. Få kontroll på alt i god tid, slik at du ikke risikerer at prosjektet går i stå fordi du mangler materialer.

STORE FLISER KREVER ET JEVNERE GULV ENN SMÅ FLISER. Det skal du være oppmerksom på når du velger fliser.

FÅ KONTROLL PÅ VÅTROMSREGLENE, og finn ut hvor og hvordan badet ditt skal våtromssikres. Det er bedre å sikre det litt ekstra, enn å unnlate å sikre der du er i tvil.

VÆR NØYE hvis du gjør mye av jobben selv. Overhold alle regler for våtrom, og gjør det i samarbeid med en fagmann som kan godkjenne badet etterpå. Dokumenter hvilke produkter du bruker, og ta gjerne bilder underveis i arbeidet.

LAG ET REALISTISK BUDSJETT når du har kontroll på alle materialer og utgifter til håndverkere. Det kan hende du blir overrasket over hva det koster. Og finner du det først ut midt i prosjektet, er det vanskelig å endre på.

Mer fra kategorien Bad