Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Nytt og innbydende bad - leksjon 2:3, rydd gulvet på badet

Skriv ut Lagre artikkel

Den gamle klosettskåla må ut. I stedet blir det et fint ubrutt gulv under et veggmontert klosett. Det krever en ny vegg som skjuler cisterne og avløp men som ikke tar opp så mye plass.

Intro

D a vi planla hva vi skulle gjøre for å forvandle det gamle gjestebadet til et riktig innbydende lite rom, var det noe vi slett ikke var i tvil om: Den gamle klosettskåla på gulvet, med avløpet rett ned i gulvet til nedfallsledningen som lå gjemt under skjørtet, skulle ut. Vi ville ha et vegghengt klosett, ei elegant klosettskål som svevde over det vakre gulvet, og som ville gjøre rengjøringen mye enklere. Cisterna og avløpet og med dem den klumpete nedfallsledningen fra tak til gulv, skulle forsvinne bak en fliskledd vegg, uansett hvor vanskelig det måtte være, og uansett hvor mye plass det ville ta. Og så viste det seg at det slett ikke var så vanskelig å få til – og at det heller ikke tok så stor plass – hvis vi kjøpte et klosett med et av de moderne installasjonssystemene. Den solide stålramma som bærer skåla og den nye synlige veggen med cisterna tar bare noen få centimeter. Den eneste plassen vi ville miste, var de områdene av gulvet som likvel var vanskelige å gjøre rene. Og noe av plassen fi kk vi til og med igjen som ei hylle over cisterna.

Veiledning

Cisterna, nedfallsledningen og alle vannrør forsvinner inn i den smale installasjonsveggen - bare selve klosettskåla og to knapper til ned-skylling og den nye granitthylla til håndklær får lov til å markere seg i det ferdige badet.

Den gamle klosettskåla og nedfallsledningen er det vanskelig å gjøre rent rundt.

Ved å henge klosettet opp på en ny vegg skapes ei åpen, ubrutt gulvflate som pynter opp, og er mye enklere å holde ren.

En liten del av et stort prosjekt

I tre selvstendige avsnitt skal vi fortelle om forvandlingen av badet - fra et slitt gjestebad med risiko for vannskader til et moderne, innbydende bademiljø:

1. del. Her ser vi på alle de usynlige elementene som gjør gulvet og veggene vanntette.

2. del. Her skjuler vi nedfallsledningen/avløpsrøret og løfter klosettet opp fra gulvet.

3. del. Her blir de nye flisene og det nye utstyret satt opp.

Fordi arbeidsopgavene griper inn i hverandre, kan vi ikke ta dem hver for seg fordi vi må ha mange baller i lufta samtidig. I denne oversikten ser du hvordan vi skifter mellom å tette, sette opp installasjonsveggen og legge fliser

VIKTIGVegger og gulv skal sikres i badet, og setter du opp en installasjonsvegg, må du være sikker på at du ikke skader den eksisterende våtroms membranen - eller du må lage en ny forskriftsmessig membran.

Da vi planla hva vi skulle gjøre for å forvandle det gamle gjestebadet til et riktig innbydende lite rom, var det noe vi slett ikke var i tvil om: Den gamle klosettskåla på gulvet, med avløpet rett ned i gulvet til nedfallsledningen som lå gjemt under skjørtet, skulle ut.

Vi ville ha et vegghengt klosett, ei elegant klosettskål som svevde over det vakre gulvet, og som ville gjøre rengjøringen mye enklere.

Cisterna og avløpet og med dem den klumpete nedfallsledningen fra tak til gulv, skulle forsvinne bak en fliskledd vegg, uansett hvor vanskelig det måtte være, og uansett hvor mye plass det ville ta.

Og så viste det seg at det slett ikke var så vanskelig å få til - og at det heller ikke tok så stor plass - hvis vi kjøpte et klosett med et av de moderne installasjonssystemene. Den solide stålramma som bærer skåla og den nye synlige veggen med cisterna tar bare noen få centimeter. Den eneste plassen vi ville miste, var de områdene av gulvet som likvel var vanskelige å gjøre rene. Og noe av plassen fikk vi til og med igjen som ei hylle over cisterna.

Først fjerner du det gamle klosettet

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Det gamle klosettet skal vekk, og det går lett. Som de fleste andre steder holdes det fast av bare fire lange skruer. Ofte må vi også skjære vekk ei silikonfuge med en kniv - men det var det ikke her.

Da vi ikke skal flytte klosettskåla, trenger vi ikke endre nedfallsledningen (ofte kalles slike vertikale ledninger i dag for avløpsrør). Vil du endre plasseringen av klosettet, kan det ofte gjøres meget enkelt - med de begrensningene som ligger i at helningen på avløpet fra klosettet skal være minst 2 cm per meter, og at en 90 graders bend på avløpet aldri må ligge vannrett fordi den senker farten på vannet gjennom røret for mye.

1

Vi løfter det gamle klosettet vekk fra avløpsrøret etter å ha løsnet fire skruer nede ved gulvet. Vannet til nedskylling ble avstengt ved hjelp av ei stoppekran og deretter koblet fra. Den illeluktende nedfallsledningen forsegler vi inntil videre med en plastpose og solid teip.

VIKTIG**For å få klosettet i riktig høyde** må monteringsbeslagene settes i en bestemt høyde over gulvet. Her må du lese mon-teringsveiledningen nøye, for det varierer fra system til system. Her skulle beslagene sitte 32 cm over gulvet - for å få setekanten 43 cm over gulvet, som er det normale.

Men nå må vi passe på! Gulvet er ikke ferdig! Som du vil se i 3. del av beretningen om badet som du får i neste blad, skal vi støpe et lag varmematter på gulvet og lime fliser oppå, og høyden av dette laget må vi legge til de 32 cm beslagene skal sitte over det nåværende gulvet.

Ramma til den nye veggen monteres

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Deler til ei ramme som den vegghengte klosettskåla kan festes til, finnes i flere utgaver. Noen kan klikkes sammen med fingene, mens andre skal monteres med unbrakonøkler.

Det er ikke helt enkelt å orientere seg i markedet, og prisene varierer. Vi fikk anbefalt en modell fra Tece - et tysk produkt. Før vi bestilte stativet, målte vi naturligvis opp hvor stor installasjonsveggen skal være. Beslag og stenger kan nemlig også kjøpes enkeltvis.

1

Pakken med delene til installasjons -vegg en er åpnet, og vi har lagt alt ut under den røde ramma for å få oversikt. Vi har også kjøpt gipsplate for våtrom. Du må ikke bruke vanlige gipsplater her, bare spesielt solide, vannfaste gipsplater.

2

Det nye avløpsrøret dyttes ned i nedfallsledningen, og overgangsmuffe, bend og endemuffe settes på. Nå kan vi dytte de justérbare beina opp i ramma og feste dem oppå skinna som vi har tilpasset med en vinkelsliper.

3

Høyden justeres i beina. Beslagene til klosettet skal sitte 32 cm over det ferdige gulvet, og vi legger til 6 cm slik at det er plass til et avrettingslag, gulvvarme og fliser. Og luksus! Det følger også med en propp som stenger for lukta ...

4

Vinkelbeslagene til ramma spennes fast på veggen - det går raskt med et pipenøkkelsett. De trenger ikke sitte helt nøyaktig, for det er god plass til justeringer.

5

Det er selvsagt viktig at ramma monteres loddrett. Her skal installasjonsveggen også dekke avløpsrøret. (Dette korte røret omtaler vi som avløpsrør fordi rørleggerne gjerne bare bruker «nedfalls ledning» om de vertikale kloakkrørene.)

6

I det lille bildet monteres et hjørne - det går som en lek. Først festes alle beslag løst, så justeres ramma på plass med skaftet på en hammer og så spennes alle beslag og skruer godt til.

7

Bindingsverket til veggen som skal dekke resten av nedfallsledningen må vi lage selv. Den skal lages av gipsplater for våtrom. Først skrur vi fast ei stålskinne på veggen på begge sider for å holde bakkanten av platene.

8

Stål eller tre, resultatet blir det samme. Fordi bindingsverket står på den tørre siden av veggen, kan du velge fritt. Stålskinnene er helt like, raske å tilpasse med ei platesaks, og de råtner og brenner ikke.

Platene monteres på den nye veggen

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Nå er både ramma og bindingsverket til installasjonsveggen festet godt. Alle skruer er etterspent, og nå skal alt stenges inne bak et lag våtromsgips. Plater som brukes i et bad, bør være silikonimpregnerte.

Platene bearbeides stort sett som vanlige gipsplater - også disse tilpasser du ved å skjære gjennom papiret på den ene siden med en kniv, brekke plata over en kant, og skjære gjennom det siste papirlaget. Du kan også sage, men det blir det mye støv av.

Men du skal ikke bruke vanlige gipsskruer, bare helt spesielle skruer til våtromsgips - og når de sparkles, skal sparkelmassen være egnet til våtrom.

1

De tilskårne platene skrus fast med de spesielle skruene som går lett inn i stålet på grunn av den spesielle spissen. Pass på at du ikke bryter helt gjennom papiret med skruehodet, da holder den ikke. Skruen skal ligge rett under overflata på plata.

2

Sidene til kassa rundt nedfallsledningen skrus fast til stållektene. Fremst er det satt inn to trelekter som sidene og den fremste plata kan monteres på. Trelektene var noen rester vi hadde stående.

3

Trelektene skrur vi fast på sidene en platetykkelse fra kanten før den siste plata settes på plass og skrus fast. OBS: Den siste av gipsplatene, den rett bak klosettet, venter vi litt med å sette opp - det må bores hull først!

4

De utsatte kantene beskyttes med ei hjørneskinne. Den gir samtidig en fin, rett kant å sparkle opp mot. Skru ikke skruene for hardt til slik at metallet bøyer seg opp - det gjør det vanskelig å sparkle etterpå.

VIKTIG**Mest mulig av rørleggerarbeidet** inne i monteringsveggen skal være på plass før gipsplatene settes opp. Den siste sammenkoblingene kan rørleggeren likevel gjøre gjennom oversiden av veggen. Åpningen stenger vi her med ei stein -plate som holdes på plass av sin egen vekt - det skal være lett å komme til installasjonene inne bak den nye veggen.

Hull gjennom gipsveggen

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Før plata bak klosettet skrus på ramma, må det bores hull til rør og opphengsbeslag til klosettet.

Her kan vi bruke proppen på det nye avløpsrøret til noe mer enn å holde lukta fra kloakken nede.

For å unngå store hull rundt rør og oppheng har vi nemlig lagt en liten plan slik at gjennomføringene blir helt nøyaktige - ellers blir det raskt store problemer med de små flisene.

I planen utnytter vi at det midt i proppen er en liten hard spiss. Den skal vise hvor hullet skal ha sentrum.

1

Sentrum for hullene til vannrøret og avløpsrøret markerer vi på plata ved å trykke den hardt inn mot de endemuffene som fortsatt sitter på dem. En liten hard spiss i midten av de to rørene setter et merke i plata som vi nå kan gå ut fra.

2

Å tegne selve sagsporet krever en mellomstasjon. Vi må ta av muffa, plassere den over merket som spissen har satt, og tegne rundt den. Den sirkelen er for stor, men nå er det lett å snu muffa og tegne omrisset av røret inne i den store sirkelen.

3

Nå kan vi sage hull til avløpet med ei stikksag ved å følge den lille sirkelen. Først borer vi et 10 mm hull, som vi kan stikke bladet inn gjennom. Og så gjentar vi prosessen oppe ved vannrøret.

4

For å plassere hullene til opphenget smører vi litt håndkrem på de fire mutterne. Du kan bruke hva som helst som smitter av.

5

Plata plasseres nøyaktig der den skal sitte, og med et raskt slag på fronten får vi de innsmurte mutterne til å sette fine merker der vi skal bore hull i plata til de kraftige skruene som skal bære klosettet.

Våtromssikring og fliser på veggen

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Selv om våtromsgipsplatene kan tåle noe fuktighet, er de ikke robuste nok til å stå ubeskyttede - og slett ikke pene nok!

De må dekkes, og i dette badet blir det med de samme små flisene som de andre veggene skal dekkes med.

Også den nye veggen gjør vi til en del av våtromssikringen med våtromsmem-bran. Det gir en liten risiko for at det skal komme ut vann på den gale siden av membranen, så for lett å kunne komme til cisterna og rørene i veggen, legger vi bare ei løs granittplate over åpningen.

Husk: Et våtrom er bare i henhold til våtromsnormene hvis det brukes tetteprodukter og metoder som er SINTEF-godkjent (www.byggforsk.no).

1

Veggen sikres med et våtromssystem som bl.a. omfatter membran og armeringsvev. Følg bruksanvisningen nøye for de valgte produktene, spesielt når det gjelder overganger mellom ulike flater og materialer. En god idé: Ta bilder underveis som dokumentasjon.

2

Veggen dekkes med fliser. Disse flisene på bare 5 x 5 cm sitter på nett, noe som letter oppsettingen. Vi bruker en tannsparkel med 4 mm tenner til de små flisene - og sjekker med et par forsøk at flislimet dekker minst 80 prosent av hver eneste flis.

3

Hullene til nedskyllingsknappene borer vi når alle flisene er satt opp, og limet har herdet. Stor og liten skylling har hver sin knapp på veggen på det valgte klosett-sys teemet, og for at det skal bli pent, bores hullene med et diamantbor som vi leier.

4

Hvert hull tar mindre enn 5 minutter med boremaskinen vi har leid. Den kjøles med vann fra en liten tank oppå. Hullene blir perfekte.

TIPS**Velger du lyse fliser med lyse fuger** - men bruker et mørkt lim - er det svært viktig at limet ikke trenger for langt ut mellom flisene. Et mørkt lim skiller seg tydelig ut fra ei lys fuge og gir et stygt og flekkete resultat. Bruk derfor den riktige størrelsen på tannsparkelen, og gå nøye over alle fuger før limet herder helt. En fyrstikk er fin å fjerne overskytende lim med. Bruker du litt arbeid på dette, slipper du å ergre deg over resultatet.

Klosettet henges på den nye veggen

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Etter å ha boret hullene i den nye veggen, fuger vi mellom flisene, og så er tiden inne for å henge opp den nye klosettskåla.

Men før den skrus fast, skal rørene som forbinder klosettetskåla med koblingene inne i installasjonsveggen, tilpasses i lengden slik at de stikker nøyaktig langt nok inn.

1

Klosettskåla er lagt på et stykke beskyttende papp på gulvet. Plastrørene er for lange, og de skal skjæres til for å sikre en god kobling inne i veggen.

2

En tømmerblyant er fin til å sette merker på plastrørene med. Rørene er nå dyttet helt inn på plass i installasjonsveggen. Etterpå avmerker jeg bakkanten på klosettskåla på rørene. Da er det lett å se hvor mye som skal sages av.

3

Lengden på de gjengede stengene som skal bære skåla, justeres lett - nemlig ved å skru dem lenger inn. På bakkanten av klossettet klistrer vi filtputer for å beskytte både porselen og fliser når klosettet om litt skal spennes fast.

4

På med lokket. Ikke alle klosett selges med lokk og sete, men dette Dornbracht Artic kom med tilhørende sete og lokk som er lette å montere. Nå er det bare igjen at rørleggeren kobler til vannet.

VIKTIGPass på vekta! Et vegghengt klosett montert på en installasjons-vegg av denne typen er beregnet til å klare en vekt på 110 til 120 Venter du svært «solide» gjester, er det kanskje en idé å be dem bruke et annet klosett enn ditt fine, nye vegghengte.

Våtromssikring foran eller bak veggen

Håndverkerne våre var ikke i tvil da vi rådførte oss med dem om våtromssik-ringen av badet: Når vi likevel skulle våtromssikre hele rommet og sette opp nye fliser, skulle vi vente til den nye monteringsveggen var oppe slik at det vanntette laget kom på yttersiden av den nye veggen.

Det har de gode argumenter for. Men det kan også argumenteres for et alternativ der rommet våtromssikres først, og at det vegghengte klosettet, installasjonsveggen og alle rør monteres i et sikret område.

I begge tilfellene gjelder det at våtromssikringen skal beskytte husets konstruksjoner og andre rom mot vannet som brukes i badet. Den skal alltid lages etter reglene for våtrom. Men her er det altså to alternativer som begge er akseptable.

● For det valgte alternativet taler: Rommet bak monteringsveggen beskyttes mot vann fra bad osv. Sikringen følger flisene. Den vanntette membranen skal alltid dekkes av fliser, og det letteste er å sette membranen på monteringsveggen som likevel skal ha fliser.

Men eventuelle drypp fra et rør bak monteringsveggen, blir ikke fanget opp.

● For å sikre hele rommet taler: Rommet bak veggen sikres. Drypp fra installasjoner og kondens på cisterna fanges, og et lite avløpshull i gulvhøyde vil lede det ut til gulv og avløp. Angrer du på monteringsveggen, eller oppstår det problemer i eller bak den, kan du uten videre fjerne den. (spesielt om du også legger fliser i det skjulte området - men her kan du jo også bruke brukte eller billige fliser).

SIKRING UTENPÅ INSTALLASJONSVEGGEN

Det valgte alternativet er å våt-romssikre utenpå den nye installa-sjonsveggen. Oppstår det problemer, kan et rør føre vann ned til et avløp.

SIKRING BAK INSTALLASJONSVEGGEN

Et annet alternativ er å våtromssikre hele rommet og sette monteringsveg-gen, cisterna og alle nye installasjoner i det sikrede området.

Les i neste nummer

I den siste delen av beretningen om den gjennomgripende renovering av dette badet, legger vi fliser på gulvet og veggene - etter å ha lagt varme i gulvet.

Den elektriske gulvvarmen kan nå legges enklere enn tidligere med ferdige pakkeløsninger. Men det er mye vi må huske på før vi lukker inn de elektriske mattene bak sement og dyre fliser. Les i neste nummer hvor enkelt og sikkert det kan gjøres, og hvordan du sikrer et resultat som fungerer godt - og så aller viktigst: et deilig varmt gulv i mange år framover.

Dette har vi brukt

Materialer

 • Vegghengt klosett (Dornbracht Artic),
 • Installasjonsramme (Tece)
 • Skylleknapper, Dornbracht
 • 16 og 19 mm gipsplate for våtrom
 • 50 mm stållekter
 • Trelekt, 45 x 21 mm
 • Skruer til våtromsgips
 • Lip våtromssikringssystem
 • Lip flislim
 • Lip fugemørtel

Verktøy

 • Unbrakonøkler
 • Skiftenøkler
 • Fastnøkler
 • Pipenøkler
 • Stikksag
 • Hobbykniv
 • Meterstokk
 • Metallvinkel
 • 4 mm tannsparkel
 • 3 mm fugesnor
 • Drill
 • Platesaks
 • Diamantboremaskin som vi leier

Les mer om våtromssikring:

www.lipnorge.no Tlf. 33 19 99 16.

SINTEF Byggforsk: Lag nytt bad, utgitt 2004. 114 sider kr. 298.

Byggforsk, tlf. 22 96 55 55.

Alle de fine detaljene vi får råd til ved å gjøre arbeidet selv, dukker opp i siste del av artikkelserien.

Materialer

Tidsforbruk

Pris

Vanskelighetsgrad

Tegning

Video

3D-tegning

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Logg inn
Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis

Allerede abonnement? Har du allerede et abonnement på magasinet? Klikk her

Ny bruker? Få adgang nå!

Nullstill passord

Skriv inn e-postadressen din, så sender vi deg en e-post som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt.

Ugyldig e-postadresse

Sjekk e-posten din

Vi har sendt en e-post til som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt. Hvis du ikke finner e-posten, bør du se i søppelposten (uønsket e-post, «spam»).

Oppgi nytt passord.

Skriv inn det nye passordet ditt. Passordet må ha minst 6 tegn. Når du har opprettet passordet ditt, vil du bli bedt om å logge deg inn.

Passord er påkrevd
Vis

password_reset.form.password_is_changed

Din bestilling
Bestilling
Opprett Profil
Du er i ferd med å kjøpe tilgang til:
Byggeveiledning: Nytt og innbydende bad - leksjon 2:3, rydd gulvet på badet
Total pris: 149 kr
Mer for mindre?
Få over 1000 byggeveiledninger og full digital tilgang for kun kr 29
  • Tilgang til over 1000 digitale byggeveiledninger
  • Du kan si opp abonnementet når som helst.
  • Etter tilbudet fortsetter du i løpende abonnement til kr 79 pr. måned
Kun kr 29 første måned
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Tilbake
Logg inn
Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake