D a vi planla hva vi skulle gjøre for å forvandle det gamle gjestebadet til et riktig innbydende lite rom, var det noe vi slett ikke var i tvil om: Den gamle klosettskåla på gulvet, med avløpet rett ned i gulvet til nedfallsledningen som lå gjemt under skjørtet, skulle ut. Vi ville ha et vegghengt klosett, ei elegant klosettskål som svevde over det vakre gulvet, og som ville gjøre rengjøringen mye enklere. Cisterna og avløpet og med dem den klumpete nedfallsledningen fra tak til gulv, skulle forsvinne bak en fliskledd vegg, uansett hvor vanskelig det måtte være, og uansett hvor mye plass det ville ta. Og så viste det seg at det slett ikke var så vanskelig å få til – og at det heller ikke tok så stor plass – hvis vi kjøpte et klosett med et av de moderne installasjonssystemene. Den solide stålramma som bærer skåla og den nye synlige veggen med cisterna tar bare noen få centimeter. Den eneste plassen vi ville miste, var de områdene av gulvet som likvel var vanskelige å gjøre rene. Og noe av plassen fi kk vi til og med igjen som ei hylle over cisterna.