Høyt skyll, lavt skyll, lite skyll eller stort skyll. Alle toaletter bruker vann, men ikke like mye. I et gammeldags toalett med høyt skyll, buldret det 12 liter vann fra sisternen oppe under taket, ned gjennom røret når du trakk i håndtaket på kjedet. I neste generasjon toaletter kom sisternen ned på skålen. Det skapte et “lavtskyllende” toalett, men forbruket av vann var fortsatt høyt: Ni liter eller mer rant, og renner fortsatt, i kloakken ved hvert skyll.

Moderne toaletter gir deg to muligheter: et lite skyll på to liter, og et stort på fire. Det er bra for miljøet, og bra for lommeboken. Du skyller ut mindre drikkevann i kloakken, og du betaler flere hundre kroner mindre årlig per medlem av husstanden.