Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

I stedet for å ta hele garasjeporten fra hverandre og lage en mengde problemer med å få den satt sammen igjen, tar vi bare noen bord om gangen og erstatter dem med nye. På denne måten har vi alltid full kontroll mens vi arbeider.

Vi har valgt nye bord i weatherboards, en profil som legges med et lite omlegg. Vanligvis er de i furu, men her er det valgt lerk, som holder lenge såfremt tre- verket blir behandlet riktig.

Lengden på bordene er lette å måle ut fordi de skal ha samme lengde som de gamle. Antallet bord avhenger av hvor mye hvert enkelt bord dekker. Vet vi det, kan vi regne oss fram:

Antall bord:

  • Høyden på porten er 210 cm. Et bord dekker 13,0 cm.
  • Til dette legger du 2 mm til luft.

Dvs. 210 cm : 13,2 cm = 15,9 bord – det avrundes opp til i alt 16 bord.

Det er en god idé å holde 2 mm luft mellom hvert bord slik at de kan "gå".