Det er noe rart med oppbevaringsplass. Vi kan aldri få for mye, og den plassen vi har, blir på en forunderlig måte raskt for liten. Slik var det også for Christoffer la Cour. Hageboden, som engang fint kunne romme både hagemøbler og hageredskaper, ble for liten – ikke minst fordi Christoffers gjør det selv-ambisjoner vokste og dermed også verktøysamlingen. Han ville gjerne ha et isolert og romslig verksted. Og kona ville gjerne ha plass til hageredskapene – gjerne så mye at hun ikke trengte å flyttepå byggematerialer og annet utstyr for å finne riva når hun skulle bruke den. Ved å forlenge den eksisterende boden med en ny ble det plass til alt: Hageredskapene har fått deres eget bod, mens den gamle boden er klar til å bli isolert og gjort til et skikkelig verksted med gode oppbevaringsforhold for Christoffers verktøy og materialer.

LES OGSÅ: Slik gjør du verkstedet oversiktlig