Med noe utstyr og litt oppfinnsomhet, mangler de aldri en makker til å stå i den andre enden for å bære, holde, løfte eller støtte - de klarer seg alene.