PROBLEM:

Jeg har en båt med en påhengsmotor som har begynt å ruste litt. Er det bare behov for litt maling?

LØSNING:

På påhengsmotorer er det skrudd på små såkalte sinkanoder, for å beskytte motoren mot tæring. De små sinkklossene sitter normalt under vannlinjen, og forbindelsen mellom sink og jern gjør at jernet beskyttes av sink-ioner. Men det forutsetter at klossene ikke overmales, og selvfølgelig at de skiftes ut før de er tæret helt bort. Sinkanoder kan kjøpes der du kjøper annet båtutstyr.