Arbeid med vann- og rørinstallasjonene i huset er ofte forbeholdt autoriserte rørleggere.

Men du kan godt skifte pakninger i ei vannkran. Det forutsetter imidlertid at du kan få stengt av vannet uten at det går ut over andre beboere i huset eller leiegården. Her får du hjelp til selv å løse oppgavene.