Hver vår kan vi gå ut i den kjærkomne solen, og konstatere at også i år boltrer algene seg lystig – på terrassegulv, drivhus, carport og tak. Det er ikke mange konstruksjoner som blir skånet. Det skyldes at alger er encellede planter, som nesten ikke krever noenting for å leve.

De sprer seg også lett, fordi sporene fraktes av vinden. Dette har gjort alger upopulært blant mange huseiere. Men det er ingen grunn til å frykte den grønne veksten – den er nemlig helt uskadelig.

Pass på overflaten

Alger er først og fremst et estetisk problem. De er stygge å se på, synes mange. Men de kan også gjøre en overflate glatt, slik at den blir farlig å gå på. I så fall er det god grunn til å fjerne algene.