Lett
Vanskelig

Hvis ikke veggen er veldig tynn, er det som her bruk for et skjelett av kraftige lekter mot begge sider for å få platene til å flukte med den eksisterende veggen. Skjelettet består av to vannrette lekter på hver side. De skrus fast i dørkarmen øverst og nederst. I tillegg bruker vi tre loddrette lekter: to lekter som skrus fast i hver side av dørkarmen, og en midtlekt som skrus fast mellom topp- og bunnlekten. Den sitter ikke nøyaktig i midten, men i stedet med et “enkelt” mål – her 40 cm. Det brukes som utgangspunkt for de øvrige målene vi skal ha.