Lett
Vanskelig

Utvalget av dører er stort, og prisene kan variere mye fra dør til dør – selv om de umiddelbart ser like ut. Generelt kan man likevel si at prisen er noenlunde proporsjonal med kvaliteten. De billigste dørene er celledører. De er lette og hule, og derfor ikke like holdbare.

De har også dårlig lydisolering. De dyrere dørene er massive. De er tunge og solide, er holdbare og gir en god lydisolering. I tillegg er de mer brannhemmende enn celledører.

Nye dører med karmer er utstyrt med såkalte innstikkshengsler, hvis de ikke er helt spesielle, eller veldig tunge. Det gjør valget av dør ganske enkelt, fordi du slipper å tenke på hvordan døren skal vende og hengsles.

Utformingen og plasseringen til hengslene gjør nemlig at karmsiden med hengsler kan vendes, selv fallen (den lille tappen som holder døren fast i karmen) kan du snu.