Åpningsmålet

Skal du for eksempel, som her, ha satt inn en ny ytterdør, kan du ta et såkalt åpningsmål. Det vil si bredden fra murstein til murstein, og høyden fra murstein til murstein. Her er bredden oppe 135 cm. Men kontroller alltid om bredden nede er den samme. Veggene kan jo være skjeve, særlig i eldre hus. I dette tilfelle er bredden imidlertid nøyaktig den samme nede som oppe.

Mål så høyden – som her er 186,5 cm på den ene siden. Kontroller også målet på den andre siden. Her er den 185,5 cm, altså en forskjell på en centimeter. Hvis ikke dette målet ble tatt, kunne det ha fått noen kjedelige konsekvenser. Opplyser du åpningsmålet, skal det gjerne trekkes fra 2 til 3 cm til fuge, så har du vinduets størrelse.

Det utvendige karmmålet

Vindusprodusenter bruker som regel begrepet utvendige karmmål, noe som dekker over vinduets faktiske størrelse fra ytterkant til ytterkant. Skal du ha skiftet ut det gamle vinduet, må du bruke dette målet. Og her skal fugen altså ikke måles med.

Det kan være vanskelig å måle nøyaktig opp når det ikke er plass til tommestokken, så derfor må man ta målet i to etapper. Men du kan gjøre oppmålingen lettere ved å benytte et tallmeter, som fikser oppgaven i én omgang. Det utvendige karmmålet skal alltid være 2 til 3 cm mindre enn åpningsmålet, så det blir plass til fugen. Skal du ha skiftet for eksempel en punktert isolerglassrute, må du ta et såkalt glassmål.

Rutemål

Det er målet mellom vindusrammene inklusiv glasslisten, men fratrukket 0,5 cm i hver ende – altså i alt 1 cm. Grunnen til at det må trekkes fra en centimeter, er at glasset ikke må ligge i spenn i rammen. I bredden skal målet selvfølgelig tas på samme måte, og da er du sikker på å få et stykke glass som passer i rammen.