Dekkskruene fjernes. Deretter kan du få ut den lange stålsplinten.

Problem

Jeg har noen gamle dører som skal pusses opp. Håndtakene er de originale av dreid treverk. Hvordan tar jeg dem av?

Løsning

Dreide tregrep av eldre dato har normalt en kort dekkskrue i hver ende. De fjerner du. Da kan du komme inn til den lange stålsplinten som holder fast grepet. Den er normalt cirka 3 mm tykk og 70-80 mm lang. Splinten kan bankes ut med lette slag med en splintutdriver. Har du ikke en slik – og kan du ikke låne en – kan du prøve å banke den ut med en lang, tynn spiker, og trekke den ut den siste biten.