Når det noen ganger er vanskelig å få dørlistene til å møtes pent i hjørnene rundt ei dør, skyldes det ofte treverket. Dels kan kvaliteten halte, og dels risikerer du at treet tørker etter monteringen, slik at det slår seg og gaper.

Første skritt mot perfekt listing gjøres altså allerede når du kjøper listene. Du skal forsikre deg om at materialene er kvistfrie, og at de ikke vrir seg. Det siste sjekker du ved å sikte ned langs listene før du plukker dem ut. Og så skal du kjøpe listene i god tid, for treet skal nemlig rekke å oppnå samme fuktprosent som luften i det rommet de skal settes opp. Ellers tørker de etter monteringen slik at skjøtene gaper. La dem stå i rommet et par dager.

Resten er et spørsmål om riktig teknikk og en god porsjon nøyaktighet. Se hvordan du måler opp, kapper og monterer dørlistene her, slik at du slipper hjørneskjøter som gaper.