Video
Lett
Vanskelig

FJERN MALINGA:

1. Varm opp den gamle malinga til den begynner å boble

Det er et tegn på at malinga løsner fra treet. Dørstokken på bildet hadde vært malt både grå og hvit etter at treet opprinnelig hadde stått ubehandlet.

2. Fjern den gamle malinga med ei skrape mens den fortsatt er varm

Hos oss ble det underste laget med maling sittende igjen, og det var umulig å varme vekk. Svært ofte sitter de gamle malingsrestene for dypt og for hardt i treet.

3. Ei pro lskrape kan komme inn og fjerne de siste malingsrestene der den store multiskrapa ikke kommer til

Skjæret på profi lskrapa er slipt slik at det ikke skader overflata på emnet.

4. Før du begynner å slipe

kan du dra av de siste restene av den gamle malinga fra de brede flatene på dørstokken med en sikling. Pass på at du drar jevnt slik at du ikke lager merker i treet med bladet.

5. Fjern de siste restene av malinga

og slip dørstokken ren. Bruk f.eks. en multisliper, og begynn med litt grovere slipepapir (korn 80/120). Gå så ned i størrelse (f.eks. korn 150/180), og slip en gang til. Avslutt med fi nt slipepapir (korn 220).

OLJEBEHANDLING:

1. Ofte lakkerer vi en dørstokk slik at den blir mer motstandsdyktig

Men fordi gulvet på begge sider av dørstokken alt var oljet, var det mest naturlig å bruke olje på den også. Bruk mye olje – dør stokken suger riktig mye i begynnelsen.

2. Når dørstokken er mettet med olje, fjernes overskytende olje

Vent ca. 24 timer til oljen er herdet, og polér overfl ata med en klut. På denne måten får du ei vakker og langt mer motstands dyktig overflate.