Video
Lett
Vanskelig

SLIK GJØR DU:

1. Feielisten brytes forsiktig av

Bruk et bredt stemjern, og bryt listen av. Går den ikke i stykker, kan du bruke den igjen. Du kan ofte presse stemjernet ned bak listen, og deretter slå med en hammer på stemjernet for å få listen til å løsne.

2. Kloss opp bunnstykket med plastklosser, eller med masonitt og papp eller smale treklosser

Bruker du kiler, skal du sikre at terskelen støttes jevnt i hele bredden. Klossen på midten er spesielt viktig på en dørterskel.

3. På malte gulv og terskler slipes høye rester av maling ned

Da kommer listen til å sitte ordentlig.

4. De gamle dykkertene bites av

Du risikerer å ødelegge listen hvis du slår dem tilbake. Du risikerer også at du ikke kan få listen til å sitte ordentlig hvis du bruker de gamle spikerhullene.

5. Listen slås fast igjen

Vi bruker 1,4 x 35 mm dykkert. En list på 80 cm gir du fem dykkert. For å unngå at den tynne listen sprekker, kan du forbore i listen med et 1 mm bor. Dykkertene slås inn med en dor, slik at de ikke river opp sokkene.

6. Så skal listen og terskelen bare males igjen

Først en lett sliping med korn 120, deretter noen diskrete strøk med malepenselen. Vi trenger ikke å male hele gulvet. Dermed sitter feielisten godt, både nå og ere år fremover.