Det er ikke vanskelig å skifte en lås. Start med å skru av de to skruene på den innvendige siden av døren, så kan vrideren fjernes. Vri deretter beslaget av på forsiden av døren, før du igjen skal jobbe på innersiden. Nå må du fjerne selve låsesylinderen, som også er veldig enkel å demontere. Du må bare løsne de to skruene, og så er det bare å skyve sylinderen ut.

Start med å sette den nye sylinderen på plass fra yttersiden av døren. Deretter plasseres den innvendige sylinderen. De to sylindrene festes til hverandre med to tilhørende skruer. Før du går videre, er det en god idé å kontrollere at låsen virker. Det må også på et dekkbeslag, og her er det nødvendig å måle hvor mye sylinderen går ut over dørbladet.

Her er det 1,6 cm, og derfor må man selvfølgelig bruke et dekkbeslag som passer til det. Når beslaget er montert både inne og ute med de to skruene, er låsen ferdigmontert og klar til bruk. Hele operasjonen har tatt høyst 30 minutter. For ikke å ha altfor mange forskjellige nøkler, skifter vi også låsen i postkassen, så den kan åpnes med samme nøkkel som hoveddøren.

Den gamle låsesylinderen i postkassen demonteres lett med en vannpumpetang og litt muskelkraft. For å skille den helt fra resten, må en liten låsepinne trykkes ned og den store mutteren skrus av. Så er det bare å ta ut låsen. På den nye låsen må den lille pinnen også holdes inne, mens den ytterste mutteren skrus av.

Så kan låsen plasseres i postkassedøren og festes med mutteren. Bruk en vannpumpetang til å feste låsesylinderen helt. Låseklakken settes på, og låsen er klar til bruk. Og når vi først er i gang, kan vi like gjerne sette en ny hengelås i døren inn til skjulet. Også til den bruker vi samme nøkkel som til hoveddøren og postkassen. Og slik kunne man selvfølgelig utvide med å skifte låser i hele huset, så man bare har én nøkkel til alle sammen.