For å finne ut det, bruker fagmannen en hobbykniv, som han stikker inn mellom fyllingen og ramtreet. Et stykke inne støter hobbykniven på motstand, og nå kan fagmannen markere hvor dypt fyllingen går inn – i dette tilfelle 12 millimeter. For å få ut fyllingen, blir han derfor nødt til å fjerne 12 mm av ramtreet hele veien rundt.

Derfor markerer han målet – de 12 mm – nøyaktig og helt rett, ved hjelp av et vater. Nå skal denne kanten fjernes hele veien rundt, og når det er gjort, skal et stykke glass erstatte trefyllingen. Håndverkeren vil fjerne de 12 mm tre med en overfres montert med et notstål. Størrelsen på notstålet er ikke avgjørende. Som støtte for fresen bruker han vateret, som klemmes fast med et par skrutvinger, slik at det fungerer som anlegg for overfresen.

For å få fresestålet i riktig dybde, trykker han fresen ned så spissen av stålet såvidt berører fyllingen, og setter en stopper i denne dybden. Når man freser, er det viktig å ha på både beskyttelsesbriller og hørselvern. Hold nå godt fast på fresen, og kjør den stille og rolig framover. Kjør gjerne en ekstra gang, så utfresingen blir helt jevn. Når du er ferdig på den ene siden, flyttes vateret, og arbeidsprosessen gjentas til det er frest på alle fire sider.

Til slutt er treet som holdt fyllingen borte, og fyllingen er bare å løfte opp. Støv og fresespon børstes bort, så du kan se om det er områder hvor fresen ikke har fått med alt. Er det det, kan det lett fjernes med f.eks. en hobbykniv. Før glasset plasseres, må listene som skal holde glasset på plass sages til. Det måles derfor opp fra hjørne til hjørne.

Listene vi har valgt å bruke her er 12 x 12 mm furu, og i endene blir de skåret i 45 graders vinkel. Når den første listen er skåret til og lagt på plass, måles det opp til den neste, som skjæres og legges på plass. Og så videre. På den måten er du sikker på at skråskjæringen passer i alle hjørnene. Når de fire listene er lagt løst på plass – og passer pent i hjørnene – fjernes de igjen.

Nå skal det nemlig legges en tettelist i rammen, så glasset har noe mykt å hvile på. Denne selvklebende tettelisten er 9 mm bred, og monteres helt ute ved kanten av rammen. Mål opp lengden, og skjær av litt mer list enn du trenger. I hjørnene hvor de to listene møter hverandre, må de skjæres i vinkel, og det gjøres lettest ved å skjære dem begge to på en gang.

Nå kan glasset – i dette tilfelle et stykke 4 mm tykt glass – legges på plass. Husk alltid å ta på hansker når du jobber med glass – for kantene kan være meget skarpe. Før listene monteres, må de også ha en selvklebende tettelist på. Den settes på listene helt ute på den siden som vender inn mot midten av døren. Dermed unngår man å få mellomrom mellom list og glass, hvor det ellers vil samle seg masse skitt og vann når vinduene skal pusses.

Listene kan legges på plass og festes. Det kan gjøres med en hammer og 1,2 x 35 mm dykkert. Legg et stykke papir på glasset, så du ikke riper ruten med hammeren. Eller det kan gjøres med samme størrelse dykkert og en spikerpistol, noe som gjør jobben litt lettere. Nå er den første ruten klar i den nye franske døren. De to andre fyllingene skiftes ut på samme måte. Til slutt har du et pent eksemplar av en fransk dør, som gir lys i lokalene.