Det finnes et utall av forskjellige typer innvendige dører, og det kan være vanskelig å velge den helt riktige. Men i prinsippet kan de deles opp i tre hovedkategorier: klassiske fyllingsdører, celledører og formpressede, massive dører. Hvilken type du bør velge, avhenger litt av forholdene i huset.