Det har aldri vært helt enkelt å male en fyllingsdør, men det er bestemt ikke blitt lettere av at miljødirektiv fra EU gjør at de gamle malingene med skadelige løsemidler blir faset vekk fra markedet. Det betyr nemlig at vi nå er henvist til vannfortynnbare malinger, som tørker utenfra og inn. Og det er en utfordring på en overflate med mange detaljer og skiftende åreretning. Penselen skal helst kunne strykes over de samme områdene flere ganger, og bare etterlate flott “penselmaling”, ikke stygge penselspor. Her er den vannfortynnbare malingen en utfordring.