Først må døren slipes

Det er mange kanter på den rutete døren her. De stammer fra malertapen, som har adskilt fargene. Alle disse kantene må slipes helt vekk, så det blir en glatt flate å male på.

For å komme godt i bunnen, bruker man en eksentersliper, først med slipepapir korning 80, og til slutt med korning 220, slik at sporene etter det grove slipepapiret slettes. Dørhåndtak og nøkkelhullsbeslag på døren må monteres av.

På den måten unngår man å male over dem, og den nye malingen kommer innunder beslagene, slik at det blir en rett kant. Når alle de store flatene er slipt ned med eksentersliperen, bruker maleren en liten handy deltasliper, som kan komme inn i fyllingene på døren.

Når man benytter slipemaskiner, må man være oppmerksom på at man ikke sliper kantene på fyllingsdøren runde. På de minste kantene bruker man et stykket foldet sandpapir. Har man ikke slipemaskin, kan man gjerne slipe døren med håndkraft.

Etter slipingen løftes døren på høykant, og alt slipestøvet børstes av med en liten kost. Når støvet er børstet av, legges døren ned og tørkes over med en fuktig svamp. Til tross for tørkingen vil det fremdeles være litt sliperester, som tørkes av med håndflaten.

Start med å male i midten

Til første strøk bruker man en heftgrunn av god kvalitet. Heftgrunn har den egenskapen at den dels får sluttmalingen til å hefte bedre, dels vil grunningen dekke så godt at man kan nøye seg med ett lag sluttmaling. Døren bygges opp innenfra, det vil si at man starter med å male i midten av hver fylling og arbeider seg utover.

Det siste som grunnes er derfor de lange, rette kantene rundt døren. Først de på tvers og så de på langs, slik at penselstrøkene følger treets årer. Når døren er grunnet ferdig, må den tørke i ca. 12 timer før arbeidet kan fortsette.

Husk å mellomslipe før sluttmalingen

Maler man utendørs, bør man bære døren inn over natta. Dagen etter må døren mellomslipes med et sandpapir korning 220. Det er nødvendig å mellomslipe for at sluttmalingen skal hefte optimalt til grunnmalingen. Deretter børster man over døren. Man starter også innenfra med sluttmalingen.

Først males kanten opp til fyllingen. Her må man huske å følge treets årer, så det males på langs av treets årer. Det gir det peneste resultat. På fyllingen i midten fordeles malingen på hele flaten før det fordrives, så sporene etter penselen blir usynlige.

Fordrivingen sikrer samtidig at det blir et likt lag maling på flaten. Som det siste males rammen hele veien rundt om døren og forkanten av døren. Så er denne siden ferdig. Den andre siden av døren males på samme måte. Nå er den tidligere så spraglete døren som forvandlet til en ny flott, hvit dør.