Lett
Vanskelig

Hvis den gamle hoveddøren er utett, eller du bare gjerne vil ha en annen type dør, som kanskje svinger utover i stedet for innover – eller omvendt – så kan du fint skifte døren selv. Her er det valgt en ny mer markert dør i sort, som åpner utover i stedet for innover, og en mer sikker seksstiftet lås. Døren her har sprossede ruter. I virkeligheten er det kun én stor rute med sprossene limt på begge sider. Det minker varmetapet i forhold til flere små ruter. Selve utskiftingen kan kanskje synes uoverkommelig for mange. Men er du grundig med oppmålingen og monteringen, slik at døren sitter helt i lodd og vater, er oppgaven overkommelig for de fleste gjør det selv-folk. Når du skifter døren på ei helg, skal du bruge lørdagen på å fjerne den gamle og montere den nye. Søndagen brukes til å sette foringslist og omramminger innvendig og fuge utvendig.