Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Døren mellom de to stuene er fjernet for mange år siden, og nå vil den nye eieren ha mulighet for å stenge av mellom de to stuene. Men døren er en gang i årenes løp blitt kastet. Dermed står valget mellom en helt ny dør med tilhørende karm, eller en gammel, brukt dør i den eksisterende karmen. Du kan fint installere en ny dør med karm, men det krever et større inngrep i veggen, og så fordrer det et valg av en ny dør som sannsynligvis ikke ligner de øvrige dørene. Her velger vi derfor i stedet den andre løsningen: Vi går i en bruktbutikk og finner en dør som matcher husets øvrige dører. Den skal bare tilpasses i høyde og bredde. Dette prosjektet endte opp med å koste 500 kroner for døren og 200 kroner for hengslene. En ny dør med karm kan fort koste flere tusen kroner, i tillegg til arbeidet med veggen. Før du kjøper en dør bør du kjenne målene på karmen, slik at du ikke kjøper en dør som er for liten. Her skal du bruke falsmålet – altså der døren skal sitte i karmen.