Lett
Vanskelig

Det er ikke alltid at en dør sitter akkurat der vi har mest bruk for den. Men det betyr ikke at vi bare må finne oss i at det er slik. Døråpninger kan blendes, og nye dører kan settes inn. Her setter vi en ny dør i en murvegg.

Det krever en forsterkning, slik at mursteinene over døren ikke faller ned. Den tradisjonelle løsningen består av en såkalt teglbjelke. Det er en rekke murstein som er støpt rundt kraftige stålstenger. Men her forlenger vi i stedet en eksisterende 48 x 98 mm bjelke.

Før du gir deg i kast med et prosjekt som dette, skal du selvsagt være fullstendig sikker på at du ikke svekker den bærende konstruksjonen i huset. Mange års erfaring og kunnskap, kombinert med en titt på loftet, fortalte oss at det ikke ville bli problemer med den bærende konstruksjonen i dette tilfellet. Har du ikke tilstrekkelig kunnskap til å vurdere dette selv, må du rådføre deg med en fagmann.

Ellers er det bare å følge denne veiledningen.