Byggeveiledning
Lett
Vanskelig
De trehvite fyllingsdørene slik de så ut før de ble malt og fikk glass. Dette hjørnet i stua var svært mørkt når begge dørene var lukket. Hjørnet er nå lyst og vennlig, og det kommer mye lys inn i rommene.

De trehvite fyllingsdørene slik de så ut før de ble malt og fikk glass. Dette hjørnet i stua var svært mørkt når begge dørene var lukket. Hjørnet er nå lyst og vennlig, og det kommer mye lys inn i rommene.

Mange eldre hus har to små stuer med dører mellom. Ofte gir det mørke kroker. Mange fjerner vegger for at det skal bli lysere, men du kan også velge et mindre drastisk alternativ: Å sette glass i dørene.

Her er de gamle fyllingsdørene utført i solid håndverk og derfor vel verdt å beholde. Derfor blir de opprinnelige trefyllingene skiftet ut med glass, og dørene blir malt hvite – noe som også er med på å gi inntrykk av mer lys. De eksisterende fyllingene i dørene er ikke limt, men ligger løst i rammetrærne på dørene. Det er bare et spor, eller ei not som fyllingene sitter fast i. Nota freses vekk med en overfres på den ene siden slik at fyllingene kan fjernes og erstattes med glass og ei ny profillist.

Når glasset skal settes i, kan du velge om du vil lage nye profillister selv med en håndoverfres, eller å kjøpe dem ferdige – alt etter hvor fortrolig du er med å bruke overfresen.