Lett
Vanskelig

Den utsatte terskelen

Hjemmets dørterskler lever et hardt liv og med hardhendt behandling. Blant annet fra ungenes fjernstyrte biler, barnevogner og kanskje rullestoler. De kan derfor bli medtatte og stygge å se på, og noen ganger kan det være en god ide å skifte ut terskelen.

Utskifting av eldre dørterskler

De moderne dørtesklene er ofte plassert mellom de lodrette sidekarmene, men eldre dørterskler er ofte en del av hele karmkonstruksjonen, og er satt sammen med sidekarmene. Derfor kan det også være litt utfordrende å fjerne en dørterskel av eldre dato. Men det kan la seg gjøre.

Sag og stemjern

For å skifte ut den gamle dørterskelen, må du først sage terskelen av et par centimeter fra karmen, og etterpå må du bruke et skarpt stemjern til å fjerne de resterende delene. I guiden viser vi deg hvordan.

Ny terskel

Når du har fjernet den gamle terskelen, må du sørge for å sage til den nye terskelen slik at den passer i karmen. Deretter skal den nye terskelen klosses opp, og til slutt skal du sette feielister på dørterskelen før du kan lakkere eller male, slik at alt passer til gulvet.

Fjerne terskelen

Vil du fjerne en dørterskel, er oppgaven enklere. Bruk en multikutter til å fjerne dørterskelen helt inne ved karmen. Deretter kan du sparkle, pusse og male terskelen, slik at du ikke kan se restene av den gamle dørterskelen.

Flere navn

En dørterskel kalles på fagspråk også et bunnstykke, et karmbunnstykke eller en bunnkarm. Det er nemlig den nederste del av en karm, som utover bunnkarmen også består av to sidekarmer og en toppkarm.