Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Hvis plassen er trang, er det ingen vei utenom skyvedører. Spesielt i et soverom, der det ofte er spart på kvadratmeterne, kan skyvedrører være en helt riktig løsning. Det gjelder både hvis du vil skjule eksisterende skap ved å fjerne dørene og utstyre skapene med skyvedører, og som her, hvis du vil lage et helt nytt skap i et innhakk i rommet.