Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Vinduer er en ting. De slipper inn mye lys – så mye som størrelsen nå engang tillater. Ei terrassedør – i dobbelt størrelse vel å merke – er noe ganske annet. Her er ikke bare lysinnfallet svært stort og forandrer utseendet på hele stua. Den enkle og lette adgangen ut i det fri – i dette tilfellet terrassen – er verdt alle pengene ved å gripe inn i husets konstruksjon. Men nettopp inngrepet i muren er det som vil hindre mange fra å sette et slikt prosjekt ut i livet. For så store inngrep er selvsagt vanskelige. Men om du bare allierer deg med en bygningsingeniør eller en annen bygningskyndig som kan gi en profesjonell vurdering av om muren er bærende, stabiliserende eller begge deler, og om den vil tåle et inngrep, er faktisk ikke oppgaven så vanskelig. Men du bør begynne forsiktig, og selvsagt bruke alt nødvendig verneutstyr slik at verken du eller huset kommer til skade under arbeidet.