Vi starter med å demontere det gamle håndtaket. Det gjøres helt enkelt ved å skru ut de to skruene og trekke av håndtaket. Sett i det nye håndtaket, og kontroller om medbringeren i håndtaket passer i lengden. Det gjør den ikke her.

Den er en centimeter for lang, og den må derfor kortes av før håndtaket kan monteres. Fagmannen markerer direkte på medbringeren hvor den skal kuttes av. Fest den godt i en skrutvinge, og sag av det overskytende stykket med en baufil. Nå passer lengden på medbringeren, men håndtaket kan ikke komme helt inn på grunn av kragen rundt den.

Derfor utvider håndverkeren hullet i døren en aning, og nå kan det nye håndtaket monteres. Men i første omgang må det bare monteres med vanlige skruer som kan skrus ut igjen. Før den endelige monteringen er det nemlig viktig å teste om lås og håndtak sitter helt perfekt, og døren kan åpnes og lukkes uten problemer.

Det hele virker perfekt, så derfor skrur håndverkeren skruene ut igjen. Håndtaket skal nå monteres permanent med de 3 medfølgende enveisskruene. Det spesielle hodet på disse skruene gjør at skruen bare kan skrus inn – aldri ut.

Så det er ikke mulig for en eventuell tyv å skru av håndtaket, og det er heller ikke mulig bare å låse opp den elektroniske låsen uten å kjenne koden.