Med beslaget følger en mal, som viser hvordan beslaget skal monteres. Det er viktig å holde seg nøyaktig til den, da beslaget ellers ikke vil komme til å sitte riktig. På malen er det markert hvor det må forbores i henholdsvis karm og vindusramme. Det forbores med et 6 mm trebor, som passer til de medfølgende skruene. Deretter er det bare å montere beslaget med skruene. Først med to skruer i vindusrammen, mens vinduet er lukket.

Deretter åpnes vinduet, og låsebeslaget skrus i karmen med et par skruer. Lukk vinduet på nytt, og skru fast beslaget som skal holde haspe-armen i loddrett posisjon. Nå er alle delene til sikkerhetshaspen montert, og dermed klar til bruk. Når armen sitter loddrett, kan vinduet åpnes helt normalt. Men med armen i låsebeslaget kan vinduet bare åpnes i 3 posisjoner, uten at det er mulig å åpne det utenfra, da armen bare kan tas ut av låsebeslaget når vinduet er lukket. Nå kan det luftes ut i kjelleren uten særlig risiko for at noen kan komme inn gjennom kjellervinduet.