Hvis døren slår, skyldes det at det er litt avstand mellom døren og anslagslisten. Den avstanden må fjernes.

Hvis døren slår, skyldes det at det er litt avstand mellom døren og anslagslisten. Den avstanden må fjernes.

Har du gitt ytterdøren et serviceettersyn? Det kan lønne seg, for da unngår du at små ting utvikler seg til større problemer. Hvis du allerede har problemer med døren, så fortvil ikke – det er enkelt å få den i toppform igjen med enkle metoder, og det tar ikke særlig lang tid.

Det er ganske vanlig at en tung ytterdør begynner å “henge” etter noen år. Det er Irriterende, fordi det betyr at den støter mot terskelen og blir vanskelig å åpne og lukke. Hvis døren har begynt å henge, må du rette den opp. Det finnes flere forskjellige metoder, alt etter hvilken dør du har.

Hvis du fortløpende gir døren olje i hengsler og låser, kan du unngå at døren begynner å henge. Stramme hengsler betyr nemlig at døren ofte vris mer for å åpnes, og det kan forplante seg til hengslene så de blir skjeve. Dermed vil døren også sitte skjevt.

Ytterdørens fire klassiske skavanker:

  1. Døren kniper
  2. Døren slår
  3. Døren henger
  4. Det trekker

Hvis døren slår

Hvis døren slår litt, skyldes det at det er litt avstand mellom døren og anslagslisten. Når avstanden fjernes, slutter døren å slå. Det kan du gjøre ved enten å vri litt i låseblikket, for eksempel med en skrutrekker, eller ved å justere på det, hvis du har en nyere dør med justerbart låseblikk. Her løsnes de to skruene, og låseblikket flyttes litt, slik at døren kommer til å lukke helt tett mot anslagslisten.

Last ned hele artikkelen og se hvordan du fikser alle skavankene.