Reparasjon
Lett
Vanskelig

Du sparer en masse penger og bevarer husets særpreg hvis du ofrer tid på en grundig renovering av den gamle ytterdøren. Alternativet er å kjøpe ei ny fabrikkdør som ikke holder like lenge. Gamle dører med fyllinger er temmelig tunge. Vekten får dem etter en tid til å falle i motsatt side av hengslene, etterhvert som tappskjøtene gir seg. Opp gjennom årene kan man rette litt på hengslene, og man kan legge under skiver som hever døren slik at den fortsatt går klar av terskelen. Man kan også flytte låsebeslaget på karmen litt ned, slik at døren fortsatt kan fungere og lukkes igjen. Men en dag er døren blitt så deformert at den ikke kan lukkes ordentlig, og det trekker inn, uansett hvor mye tetningslist du setter på. Du kan selvfølgelig godt kjøpe en ny dør, men den holder garantert ikke i 100 år, så hvis døren ikke har større partier med råte, kan det lønne seg å rette opp døren i stedet.

Se på disse sidene hvordan du spenner opp døren og sikrer den mot å falle sammen igjen ved hjelp av plugger og innfelte vinkeljern. Det er slett ikke vanskelig.