Video
Lett
Vanskelig

Med årene har den gamle ytterdøra blitt litt skjev og utett. For å stoppe kulde og trekk, er det satt en Q-Lon tetningslist på dørens ytterside. En Q-Lon list er en skumkledd trelist på 6-8 mm, som døren eller vinduet lukker mot. Nå har døren gitt seg ytterligere, og Q-Lon listen er malt. Det gjør at malingen tørker ut det myke skummet på listen, og gjør det stivt. Vi skifter ut den gamle listen med en ny, som er nummeret større.

SLIK GJØR DU:

1. Den gamle listen skjæres løs

Siden trelisten er malt sammen med resten av karmen, skjærer vi den løs med en hobbykniv, slik at malingen ikke skaller av.

2. Lirk av den gamle listen

Bruk et stemjern, og slå det forsiktig inn mellom listen og karmen. Deretter kan listen lirkes av. Jo mindre skade du gjør på, desto mindre blir det å reparere senere.

3. Skjær til den nye listen med en baufil

Da unngår du at listen flises opp. Start med listen som sitter i toppen av dørkarmen. Deretter skjæres de to sidestykkene.

4. Listen trykkes inn mot den lukkede ytterdøren og festes med galvaniserte dykkert

Bruk en dor til å få dykkertene helt inn i listen.