Når du skal skifte tetningslister, skal du først vite hvor store sprekker listene skal kunne fylle ut. Sprekkene kan du ikke måle, før du har fjernet de gamle tetningslistene.

Er det vanskelig å komme til for å måle sprekken, så sett i en klump modelleire, steng døren (eller vinduet), åpne opp igjen, og mål tykkelsen på modelleiren.