Start med å fjerne glasslistene hele veien rundt. Bruk en sparkel eller et stemjern, og lirk listene forsiktig av. De kan nemlig ofte brukes igjen, så hvis man kan unngå å knekke dem, er det en fordel. Den nederste listen går det sjelden å redde, fordi det er den som blir utsatt for mest regn og fuktighet. På dette vinduet er den da også veldig nedbrutt, og smuldrer nærmest opp.

Sitter det igjen noen spiker i vindusrammen, må de trekkes ut med en tang. Hold evt. en sparkel under tangen, så du ikke lager trykkmerker i vindusrammen. Den gamle isolerglassruten er nå klar for å bli tatt ut av vindusrammen. Fjern de gamle gummilistene, selv om noen av dem kanskje ser gode nok ut. I mange tilfeller er de nemlig ikke så effektive mer.

Skrap den innvendige rammekanten så ren som mulig, og fei den ren til slutt. Når den er ren, må det først monteres en selvklebende tetningslist, som den nye ruten kan hvile på. Denne 9 mm brede tetningslisten monteres slik at den ligger helt plant med kanten som vender inn mot midten av vinduet.

Når tetningslisten er lagt hele veien rundt, kan den nye ruten legges på plass. Det må være et par millimeter luft mellom selve isolerglasset og kanten. For å få en lik avstand hele veien rundt, må man sette et par avstandsklosser i alle fire hjørnene. Klossene hjelper også med å holde rammen på plass, så den er stabil under den videre monteringen.

Spikerne i de glasslistene som fortsatt kan brukes fjernes, og listene renses for gammel maling. På listene skal det også sitte en tetningslist. Den settes på den siden av glasslisten som vil vende inn mot midten av vinduet. Dermed unngår man et mellomrom mellom rute og lister, hvor vann og skitt kan hope seg opp. Når glasslistene nå skal monteres igjen, er det en god idé å bruke noen spiker som er en aning større enn de gamle spikerne.

Bruker man f.eks. rillede kamspiker, som her, gjør man det også vanskeligere for eventuelle tyver å få av glasslistene. I stedet for den gamle, råtne bunnglasslisten, vil håndverkeren montere en glasslist av aluminium. Glasslisten skal klikkes på noen plast-clips, som først må monteres.

Håndverkeren vil montere tre clips. En på hver side 10 cm inne – og en i midten av rammen. Hvert clips festes med en enkelt stift, som følger med i pakken. Slå stiftene helt i med en dor, så de ikke kommer i konflikt med aluminiumslisten.

Husk at det alltid må være litt luft mellom sideglasslistene og bunnglasslisten. Dermed kan regnvann lettere renne av, og ikke inn i trekonstruksjonen. Det gamle vinduet med den nye isolerglassruten kan igjen settes på plass, og nå kan man til og med se ut gjennom det.