Start med å ta av glasslistene. Bruk et stemjern, og vri stille og rolig listene av hele veien rundt. Sitter listene godt fast, så hjelp dem fri med lette hammerslag på stemjernet. Slå ikke så hardt at ruten går i stykker. Trekk så ut glasslistespikrene som sitter igjen med knipetangen.

Gjør også dette så forsiktig at du unngår at spikrene knekker. Det har de nemlig veldig lett for å gjøre, og skulle det skje, så sørg for å få resten av spikrene ut likevel, ellers får du trøbbel med å få i den nye ruten. Ta ut den gamle ruten og ta mål til den nye. Og husk å ta mål hele veien rundt.

Her er underkanten av vindusrammen 96,5 cm, og det er det målet som skal brukes når bunnglasslisten skal skjæres til. At det er viktig å ta mål hele veien rundt kan du se her, hvor den øverste kanten er 96,6 cm – altså 1 mm mer enn den nederste.

Det er selvfølgelig ikke så mye i dette tilfellet, men det kan ofte være både mye mer og mye mindre. Og det er ergerlig hvis man har bestilt en ny rute og den ikke passer. I høyden er målet 40 cm på begge sider. Nå skal bunnglasslisten skjæres nøyaktig til.

Den er av aluminium og kan skjæres med en baufil, eller som her med en gjæringssag med metallblad. Deretter skjæres de tre glasslistene til. Fagmannen skjærer dem først over på tvers på det nøyaktige målet, og først deretter skjærer han dem til i 45 graders vinkel.

For lettere å kunne montere listene når den nye ruten er satt i, setter fagmannen et par dykkerter i hver list. For at listene ikke skal sprekke, ”butter” han spissen på dykkerten før han slår dem i.Så må glasslistene isoleres.

Det skjer med selvklebende isoleringslister, som plasseres på den siden av listene som skal vende inn mot ruten. Også her gjelder det å være nøyaktig og klippe til isoleringslistene så de verken er for korte eller for lange. Også i vindusrammen monteres det isoleringslister.

De monteres slik at de trykker direkte på ruten.Den nye ruten er en to-lags laminert lavenergiglassrute, som er 8 mm tykk. Den er bestilt på mål etter den gamle ruten, og passer derfor nøyaktig inn i vindusrammen. Nå skal glasslistene monteres.

Først spikres de to listene på i høyden. Det er lett, fordi dykkerten allerede sitter klar i listene. Deretter settes den øverste glasslisten fast.Til bunnglasslisten monteres først de medfølgende listebeslagene med en enkelt skrue. Til denne ruten på knapt en meter settes det fem beslag.

Nå er det bare å klikke på aluminiumslisten med hånden.Den nye energiglassruten er på plass. Jobben har ikke tatt særlig mer enn en halv time. Og energiforbuket er redusert. Det eneste som mangler er egentlig å pusse vinduet – så det gjør vi i samme slengen..