Frisk luft inn i boligen er en forutsetning for at du kan trekke ut “forurenset” luft via vifter og ventilatorer.

Frisk luft inn i boligen er en forutsetning for at du kan trekke ut “forurenset” luft via vifter og ventilatorer.

Problem

Inneklimaet vårt er veldig fuktig. Hvordan setter jeg friskluftventiler i vinduene?

Løsning

Ventiler er en god idé, og det er ikke vanskelig. For høy fuktighet i boligen gir et dårlig inneklima. I tillegg til at det ikke er sunt for deg og familien, kan også huset få skader som følge av det. I nye vinduer bør det sitte en friskluftsventil, men det gjør det ikke alltid i eldre vinduer.

En av de enkleste og mest diskrete løsninger er en spalteventil, som monteres i vindusrammen. Den er enkel å montere, ettersom det følger med boremal til den.

Den fulde vejledning finder du her