Frisk luft inn i boligen er en forutsetning for at du kan trekke ut “forurenset” luft via vifter og ventilatorer.

Frisk luft inn i boligen er en forutsetning for at du kan trekke ut “forurenset” luft via vifter og ventilatorer.

Problem

Inneklimaet vårt er veldig fuktig. Hvordan setter jeg friskluftventiler i vinduene?

Løsning

Ventiler er en god idé, og det er ikke vanskelig. For høy fuktighet i boligen gir et dårlig inneklima. I tillegg til at det ikke er sunt for deg og familien, kan også huset få skader som følge av det. I nye vinduer bør det sitte en friskluftsventil, men det gjør det ikke alltid i eldre vinduer.

En av de enkleste og mest diskrete løsninger er en spalteventil, som monteres i vindusrammen. Den er enkel å montere, ettersom det følger med boremal til den.

Slik gjør du:
1. Merk opp til ventilen. Den skal sitte midt på den øverste vindusrammen.
2. Sett på boremalen. Pass på at hullene ikke blir for tett på glasset.
3. Bor med et 10 mm spiralbor. En lekt på baksiden beskytter karmen.
4. Skru fast spalteventilen. skruvas fast. Det er både en innvendig og en utvendig del.

Den fulde vejledning finder du her