Video
Lett
Vanskelig

Den er veldig liten, men den kan skape alvorlige problemer: den lille, skjeve mursteinen, som ofte sitter rett over en sålbenk. Den er satt inn for at muren så å si skal rekke ned til sålbenken og for å skjerme vinduet mot regn og snø. Løsner den og faller ut, så kan konsekvensen bli en råtten bunnkarm på vinduet, hvis du ikke griper inn i tide.

SETT FAST STEINEN:

1. Pensle på en ganske tynn mørtel

Mørtelen skal inn i alle hjørner og på alle kanter i det støvfrie, fuktede hjørnet.

2. Gjør klar et stykke takpapp

Den skal ligge mellom sålbenken og den steinen du setter i senere. Men legger du den i mørtelen nå, er den klar til bruk.

3. Fukt den lille mursteinen godt

Fukten hindrer at steinen suger vannet ut av mørtelen og får den til å herde for raskt. Stykket er skåret av en hel stein med hjelp av en vinkelsliper.

4. Sett fast mursteinsbiten i mørtel

Mørtelen skal ligge både bak og under steinen. VIKTIG! Husk å legge takpappstykket på sålbenken før du legger på mørtelen.

5. Fyll på mørtel med en fugeskje

og sørg for at fugens høyde mellom steinene tilsvarer resten av fugene i murverket. Det er spesielt viktig hvis fugene er helt eller delvis synlige.

6. Form mørtelen, slik at den ligger plant med resten av murverket

La den sette seg i noen minutter, slik at den blir fast nok til at du kan pusse etter.

7. Puss etter med pussebrettet

Med sirkulære bevegelser glatter du mørtelen, slik at den ligner muren rundt. Når det er herdet, kan du male.