Reparasjon
Lett
Vanskelig
Når den nederste lille mursteinen over sålbenken sitter løst, kan det ende med en råtten vindusramme. Se hvordan du retter det opp i denne videoen.

Den er veldig liten, men den kan skape alvorlige problemer: den lille, skjeve mursteinen, som ofte sitter rett over en sålbenk. Den er satt inn for at muren så å si skal rekke ned til sålbenken og for å skjerme vinduet mot regn og snø. Løsner den og faller ut, så kan konsekvensen bli en råtten bunnkarm på vinduet, hvis du ikke griper inn i tide.