Mange av de feilene og misforståelsene som fører til frustrasjon og et vindu som ikke passer, kan enkelt unngås. Hvis vindushullet ditt ikke er standard, slik at du slipper enkelt unna med et standardvindu, må alle være enige om hvordan vi måler.

Les her om hvordan du unngår dette – slik at du slipper ekstra utgifter og besvær.