Før malearbeidet begynner, må vinduet vaskes ned. Her benyttes en gammel pensel og en svamp. På et kittet vindu som dette bruker man en skrape til å fjerne nedbrutt kitt og gammel maling.

Selv om det ser litt voldsomt ut, skal all gammel kitt fjernes, ellers trenger det vann inn i treet bak glasset. Med tiden vil fukten bryte ned treet og dermed ødelegge vinduet. Kitt- og malingsrester feies vekk med en liten kost, hvorpå man bruker en vindusskrape til å fjerne gammel maling fra glasset.

Nå er forberedelsene gjort, og vinduet slipes med sandpapir korning 120, før vinduet igjen børstes over. De stedene hvor treet er uten maling settes inn med grunningsolje. Malingen vi bruker er en oljebasert utendørs tremaling. Til grunnmaling helles det en skvett av malingen opp i et syltetøyglass, og det fortynnes med white spirit. Hele vinduet males nå over en gang med grunningen, før det kittes.

Hvis kittet er for klebrig, kan det dyppes i kritt, som eltes godt inn i kittet. På alle de stedene hvor kittet er skrapet av vinduet legges det nytt kitt, som presses inn til rammen og vinduet med en stiv sparkel. Andre gang males det med ufortynnet maling, og som en tommelfingerregel males det 2-3 mm ut over kittet.

På den måten er man sikker på at det blir tettet helt, så det ikke kan trenge fukt inn under kittet. Når sprossene er ferdige, males rammen. Vinduet skal males tre ganger, men før det siste malingsstrøket bruker maleren glasskraperen til å lage rette overganger mellom glass og maling.

Når det er børstet rent, males den siste gangen. Det males alltid først på sprossene og deretter kantene rundt vinduet. Som en siste finish rettes kantene til med glasskraperen, og så skal vinduet tørke 3-5 timer før det settes inn igjen.