Blomsterbrettet i seg selv er ikke noe annet enn en firkantet plate, av heltre, laminert spon eller mdf. I prinsippet er alle hjørner vinkelrette, hvis utforingen er satt inn i de utfreste sporene i vinduet. Men slik er det ikke alltid. Derfor hender det at blomsterbrettet må tilpasses en skjev lysåpning. Men dette er faktisk ikke så vanskelig som det kan høres ut.