Video
Lett
Vanskelig

Tro om ikke de fleste har vært borti gamle trevinduer som kniper så mye at det har vært nødvendig å bruke litt ekstra krefter for å åpne eller lukke det. Er du uheldig, kan du komme til å ødelegge vinduet. Her har det gått utover midtposten, der en stor flis er revet av. Vi reparerer skaden ved å erstatte den ødelagte delen med et nytt trestykke (en lus). Vi avslutter med å høvle til vinduet, slik at vindusrammen i fremtiden ikke støter mot midtposten.

SLIK GJØR DU:

1. Du begynner med å markere den delen som skal skiftes

Rett over skaden lager du en vinkelrett strek. Fra denne markeringen tegner du opp en 45° strek inn mot falsen på begge sider av midtposten.

2. Med en fintannet listesag

skjærer du skråsnittet inn mot bunnen av falsen. I bunnen av midtposten skjærer du vinkelrett inn mot bunnen av falsen.

3. Skjær gjennom malingen i falsen

Da unngår du å trekke malingen av nabotreverket når du etterpå begynner å stemme ut til lusen.

4. I små biter stemmer du ut

med et skarpt stemjern. Unngå at det sprekker av et stort stykke, som går lenger inn enn falsen. Når falsen er rett og glatt, kan du måle opp til lusen.

5. Lusen skjæres til på mål

Sjekk for øvrig om bunnstykket som lusen skal stå på har litt helling. I så fall skal bunnen på lusen ha tilsvarende helling.

6. Nå setter du fast lusen med skruer og trelim

Smør lim både på skråflaten, på bunnen og på flaten mot falsen. Her har vi forboret med et 3 mm bor for å unngå at lusen sprekker når den skrus.

7. Skruehullene sparkles med litt trefylling eller kjemisk tre

Når det har herdet, finpusser du med slipepapir. Kantene på lusen slipes også, slik at de følger formen på resten av treet. Dermed er reparasjonen klar til å bli malt.

8. Til slutt høvles vindusrammen

slik at vindu og midtpost ikke kniper mot hverandre. Her høvler vi vindusrammen så det blir 3 mm luft rundt hele.