Fugen har sugd fukt, fordi den er lagt helt ut til kanten på vinduskarmen.

Fugen har sugd fukt, fordi den er lagt helt ut til kanten på vinduskarmen.

Tanken var helt sikkert god nok, da mørtelfugen under vinduet ble laget: Vinduet skulle beskyttes effektivt mot regn, snø og fukt. Dessverre var det en viktig detalj som ble oversett, og det kunne ha kostet vinduet livet hvis det ikke var blitt oppdaget i tide: I bunnen av vinduet er det en not (et spor), som sørger for at vann som renner ned på karmen kan dryppe av.

Når fugen blir lagt helt ut til kanten av bunnkarmen på vinduet, så blir dryppkanten blokkert. Det betyr at det vannet som renner ned på karmen blir fanget av fugen. Fugen blir fuktig, og fukten ligger dermed helt inn mot karmen. Med tiden vil det bety at karmen råtner.

I tillegg vil frost i den fuktige fugemørtelen bety frostsprengninger – små sprekker som åpner for at enda mer fukt kan trenge inn. Det er en negativ spiral hvis det ikke gripes inn i tide, før karmen råtner.

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi, trinn for trinn, hvordan du legger en ny fuge på den helt riktige måten.

God fornøyelse!