På høyre side måles det fra vinduskarmen bort til vaterets kant. Dette målet overføres deretter til skråveggen. Ved hjelp av et vater slås det en helt rett strek mellom de to punktene i topp og bunn.

Før alle punktene bindes sammen, kontrollerer fagmannen at det innvendige karmmålet passer til oppstrekingen i både topp og bunn. Det gjør det, så nå strekes det først opp i bunnen hvor langt nede vinduet kommer til å sitte. I toppen måles det først utvendig fra karmkant til vinduets hull.

Dette målet overføres så til skråveggen. Fagmannen skjærer så med en stikksag langs hele oppstrekingen. Her bør du huske hørselvern og støvmaske. Bord og isolasjon fjernes i takt med at de blir skåret av.

Den innvendige vindusåpningen passer nå til rammen, så vinduet løftes på plass. Vinduet monteres på hodet, så vippebeslaget i bunnen og på siden passer til rammens beslag.

Det gjøres på begge sider. Så vendes vinduet en halv omgang, så det sitter riktig. Fagmannen kontrollerer at det kan åpnes og lukkes uten vansker. Det gjør det, så dermed kan vi lage den utvendige omrammingen.