Byggeveiledning
Lett
Vanskelig
Med flere rom ved siden av hverandre, får du mye mer dagslys ned i stuen.

Med flere rom ved siden av hverandre, får du mye mer dagslys ned i stuen.

Selv om det ligger et uutnyttet loftsrom mellom taket og stuen, kan du fint hente dagslys fra et takvindu. Det krever at du åpner opp hele veien, og det kan du gjøre på flere måter.

Den enkleste måten er med en lyssjakt mellom to taksperrer, som vi viser deg her. Du griper minimalt inn i konstruksjonen, sjakten skal bare hindre at det forsvinner varme og fukt ut i det kalde loftet.

Vil du ha enda mer lys

Vil du ha mer lys, trenger ikke jobben å bli mye større. Du kan sette opp to vinduer ved siden av hverandre, med en sperre mellom. Jobben er i grove trekk den samme, men du får mye mer lys ned i stuen. Skal du ha en skikkelig lysfest, kan du vurdere å åpne en større del av loftet helt til mønet. Vil du fjerne en eller flere av de frilagte sperrene, må du alltid rådføre en byggingeniør først.

Den letteste måten å få dagslys ned gjennom taket på, er med en lystunnel. Men den gir bare lys i mindre rom eller på små flater.

Last ned hele artikkelen, og se vår trinn for trinn-byggeveiledning til:

  1. Lyssjakt i et sperrefag
  2. Lyssjakt i to sperrefag
  3. Taket åpnet til mønet
  4. Lystunnel