Håndverkeren starter med å fjerne vinduet, så det blir plass til å jobbe på. For å kunne fjerne karmen, er det nødvendig å plukke vekk noen av taksteinene. Gjøres det litt forsiktig, kan steinene tas ned hele og gjenbrukes.

Så kan karmen, som også er av jern, fjernes. Den heises ned fra taket, så det kreves en medhjelper til å ta imot karmen på bakken. De innvendige lister og utforinger fjernes med et brekkjern.

Her kan det vanskelig unngås å skade puss og vegger, men da det nye vinduet er større, har det ingen betydning. Det gamle vinduet er borte, og håndverkeren kan starte den utvendige tilpasningen.